Menadżer Zmian dla SAP R/3 ®

Standardowy system transportowy SAP

   Przeciętne środowisko SAP składa się z kilku instancji (przykładowo - systemu deweloperskiego, testowego i produkcyjnego - Rysunek 1). Każda zmiana wymaga wprowadzenia jej na systemie deweloperskim (DEV) i następnie przeniesienia jej w zleceniu transportowym na system testowy (TST). Jeżeli zmiana okazała się nie wystarczająca, to na systemie deweloperskim (DEV) należy utworzyć kolejne zlecenie transportowe i po zaakceptowaniu przenieść je na system testowy (TST).

   Gdy wszystkie zmiany okażą się poprawne, to wtedy należy przenieść na system produkcyjny wszystkie zlecenia transportowe w takiej samej kolejności, w jakiej były przenoszone na system testowy. Problemy zaczynają się w momencie gdy jakieś zlecenie zostało pominięte. Jeszcze gorzej jest, gdy kilku konsultantów pracowało równocześnie zmieniając w różnym czasie obiekty -niejednokrotnie ciężko jest wtedy określić prawidłową kolejność przenoszonych zmian a w niektórych przypadkach, konieczne jest ręczne utworzenie kolejnego transportu po to, by przenoszone wersje obiektów nie kolidowały ze sobą.

   System taki charakteryzują trudności w monitorowaniu poszczególnych zmian (kto co kiedy wykonał), kolejność i czas przeniesienia obiektów na następny system, na jakim systemie znajduje się aktualne wersje obiektów, konieczność ręcznego zatwierdzania zmian i ręczny eksport tych zmian na kolejny system. Przy dużych dewelopmentach, ciężko jest określić czy stan na systemie developerskim jest taki sam jak na systemie testowym i produkcyjnym.

System SAP z wykorzystaniem Menadżera Zmian (Polylogic Change Manager)

   W przypadku korzystania z systemu do zarządzania transportami, większość powyższych problemów znika lub ich zauważalność jest zdecydowanie mniejsza. Na rynku dostępne są różne programy różnych firm.

   Menadżer Zmian (Polylogic Change Manager) został stworzony przez firmę zajmującą się głównie administracją systemów SAP dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw. System ten zawiera zestaw narzędzi i funkcji niezbędnych do szybkiego i zarazem nieskomplikowanego zarządzania transportami oraz zapewnienia jakości przenoszonych zmian. Jest to system łatwy do zarządzania zarówno dla administratora jak i do używania przez konsultanta.

   Na poniższym rysunku przedstawiono sytuację omawianą w poprzednim punkcie z wykorzystaniem Menadżera Zmian. Pierwsza różnica jaka rzuca się w oczy, to kolejność wprowadzania zmian. Zmiany nanoszone w systemie testowym (TST) zawsze są spójne ze zmianami przenoszonymi na system produkcyjny (PRD). Problem konfliktu obiektów jest w tym przypadku zminimalizowany. Zmiany mogą być przenoszone na systemy w określonej kolejności i są to zmiany tworzone w sposób narastający a nie różnicowy. W każdym momencie można sprawdzić, na jakim systemie znajdują się aktualnie dany transport, kto i kiedy go zwolnił oraz można wymusić na użytkowniku wprowadzenie komentarza odnośnie przenoszonych zmian jak i dołączyć niezbędną dokumentację.

   System ten w odróżnieniu od standardowego systemu transportowego SAP, może wykonywać się automatycznie lub informować odpowiedzialną osobę (np. wiadomością elektroniczną) o konieczności zaakceptowania danego transportu do następnego systemu lub jego odrzucenia. Ponadto można dobudować rozszerzenia sprawdzające poprawność zmienianych obiektów tak, żeby zminimalizować ryzyko przetransportowania obiektów nie spełniających zasad zapewnienia jakości lub mogących narazić na zmniejszenie bezpieczeństwa systemu albo wystąpienia problemów na systemie produkcyjnym.

   Kolejną ważną rzeczą jest fakt, że system ten został napisany w całości w ABAPie i nie wymaga żadnego dodatkowego komputera ani nie wymaga osobnego zarządzania. Bazuje on na systemie transportowym SAP. Może być on zainstalowany na wersji systemie SAP od wersji 4.6 wzwyż, łącznie z Netweaver Basis 6.40 oraz systemami Unicode.

Ogólny zarys cech

   Menadżer Zmian dla systemu SAP R/3® (Polylogic Change Manager for SAP R/3®) jest systemem do kontrolowania i zarządzania zmianami oraz zapewnienia jakości wprowadzanych zmian.

   Wszystkie zmiany biznesowe grupowane są w tzw. paczki transportowe (Work Package), natomiast klasa do jakiej dana paczka została przypisana określa ścieżkę transportową, czyli listę systemów i mandantów, na które dana zmiana ma zostać przeniesiona.

Cecha 1 - Paczki transportowe

 • Wszelkie zmiany w systemie SAP, wymagające przenoszenia z systemu źródłowego do systemów docelowych (testowych, produkcyjnych itp.), są gromadzone w pakiety robocze, stanowiące zmianę biznesową.
 • Przeniesienie paczki transportowej polega na przekazaniu kopii zawartości do systemów docelowych. Oryginalne zmiany SAP (zawarte w zawarte w paczce transportowej) są na systemie źródłowym zablokowane przed dokonywaniem zmian, na czas trwania testów na kolejnych systemach.
 • W przypadku, gdy testy nie wypadły pomyślnie, paczkę transportową wystarczy zresetować, po czym możliwe jest rejestrowanie w niej dalszych zmian, dokonywanych na systemie źródłowym. W porównaniu do standardowego systemu transportowego SAP nie ma tu konieczności tworzenia nowych zleceń transportowych, zwalniania ich i przenoszenia na systemy docelowe.
 • Gdy zmiana biznesowa została przetestowana i jest poprawna, może zostać przeniesiona na system produkcyjny. Jeżeli nie są planowane dalsze zmiany, to paczka transportowa może zostać zwolniona celem odblokowania obiektów na systemie źródłowym (deweloperskim).
 • Kolejność wykonywania transportów do systemów docelowych nie ma znaczenia, gdyż za każdym razem zmiany przenoszone są w sposób narastający a nie różnicowy.
 • W paczkach transportowych mogą być też zapamiętane elementy dokumentacji oraz załączniki w postaci dokumentów w dowolnym formacie, które zapewnią pełny pakiet identyfikujący charakter i wersję zmiany biznesowej.

Cecha 2 - Kontrola zwalnianych paczek transportowych

 • Praca z paczkami transportowymi odbywa się poprzez zwalnianie odpowiednich kroków w paczce, które zależne są od klasy paczki.
 • Sprawdzenie autoryzacji może odbywa się przy każdym kroku zwolnienia i może bazować na standardowej autoryzacji SAP oraz Menadżera Zmian, jak i może zostać dobudowane dodatkowe, bardziej szczegółowe sprawdzenie.
 • Specjalne obiekty mogą być definiowane z dodatkową kontrolą autoryzacji celem zapewnienia, że potencjalnie kłopotliwe obiekty są zatwierdzane wyłącznie przez właściwą osobę (np. zakresy numeryczne).
 • Każde zwolnienie paczki transportowej jest rejestrowane i może być przeglądane w historii zwolnień.
 • Dla każdego zwolnienia można uruchomić uwierzytelnianie hasłem.
 • Każdy krok zwolnienia może posiadać dodatkową listę kontrolną do zapewnienia jakości z pozycjami, które należy rozważyć lub przeanalizować. W historii zwolnień zapisywany jest czas, symbol użytkownika oraz odpowiedzi, jakich udzielił na zadane pytania.
 • Można włączyć powiadamianie kolejnej osoby lub osób w sekwencji zwalniania.

Cecha 3 - Automatyczne przenoszenie zmian

 • Transporty są uruchamiane poprzez zwolnienie określonych kroków w danej paczce transportowej (kroki zdefiniowane są przez klasę, do której dana paczka została przypisana).
 • Zmiany są transportowane zgodnie z uprzednio zdefiniowaną ścieżką transportową. Można zdefiniować wiele takich ścieżek, w celu spełnienia wymogów biznesowych dla testowania i uwierzytelniania (np. jedno zwolnienie może przenieść zmiany na system testowy TST1 mandant 010 i 020 oraz na system testowy TST2, mandant 010).
 • Transporty mogą być przenoszone natychmiast po zwolnieniu lub zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
 • Transport paczki to kopia jej aktualnej zawartości. Powoduje on zablokowanie obiektów do momentu zresetowania paczki albo jej zwolnienia.
 • Transport tworzony jest i eksportowany na nowo z każdego systemu SAP. Zapewnia to przetransportowanie do następnego systemu dokładnie tego, co zostało przetestowane na aktualnym systemie, z którego następuje transport.
 • Przy definiowaniu ścieżki transportowej, kierunek transportu nie podlega ograniczeniom, każdy system, na którym został zainstalowany Menadżer Zmian, może być zdefiniowany jako transportujący do kolejnego systemu i/lub mandantu. Jednak przy zwalnianiu transportów użytkownik nie może pomijać jakichkolwiek systemów.

Cecha 4 - Pozostałe funkcje i własności

 • Kompatybilność z każdą wersją od 4.6x wzwyż do Basis 6.40, łącznie z Unicode.
 • Menadżer Zmian został napisany wyłącznie w ABAP dla zapewnienia możliwości ulepszeń i niezależności od platformy sprzętowej.
 • Brak limitu ilości systemów, które można zdefiniować w ścieżce transportowej. Zmiany można przenosić równolegle na wybrane systemy i/lub mandanty.
 • Program dysponuje możliwością zdefiniowania szeregu rozszerzeń, celem spełnienia konkretnych wymogów klientów.
 • Zwolnienie każdego kroku jest rejestrowane, łącznie ze zwolnieniami do transportu, wynikami listy kontrolnej zapewnienia jakości, resetowaniem pakietów roboczych, itd. Dostępnych jest szereg zestawień i raportów umożliwiających przegląd wprowadzonych zmian.
 • Szeroki zestaw narzędzi ułatwiający wdrażanie zmian SAP i czyniący je bardziej intuicyjnym.

Aktualna lista referencyjna:

 • Philips, Eindhoven, Holandia
 • Novartis Consumer Health, Berno, Szwajcaria
 • Novartis OTC, Monachium, Niemcy
 • Knoll AG (Abbott Laboratories), Liestal, Szwajcaria
 • Mittal Steel Poland - w fazie testów

Wersja PDF - pobierz plik pdf