Usługi programistyczne ABAP/4:

 • programowanie w języku ABAP OO,
 • implementacja raportów,
 • opracowanie formularzy SAP Script i Smartforms
 • projektowanie i implementacja programów dialogowych,
 • programowanie Web Dynpro
 • BAPI (Business Application Programming Interface),
 • RFC ( Remote Function Call)
 • user-exit'y oraz BADI (Business Add-Ins)
 • EDI (Electronic Data Interchange), IDOC (Intermediate Document),
 • SAP XI/PI
 • SAP BW/BI
 • Workflow.

Usługi konsultingowe
Konsulting SAP w obszarach:

 • SD (Sales and Distribution),
 • MM (Material Management),
 • FI/CO,
 • PS (Project Systems),
 • PP (Production Planning),
 • WM (Warehouse Management),
 • BW (Business Warehouse).

Zarządzanie projektami.
W ramach tej usługi wyznaczony kierownik projektu jest odpowiedzialny za zarządzanie i kontrolę wszystkich działań i zasobów związanych z realizacją projektu.

Rozwiązania gotowe:
- Polylogic Change Manager, program do zarządzania transportami w systemie SAP wraz z budowanym wsparciem od strony kontroli jakości.
Oprogramowanie zostało już wdrożone w następujących firmach:

 • Novartis Consumer Health, Berno, Szwajcaria
 • Novartis OTC, Monachium, Niemcy
 • Knoll AG (Abbott Laboratories), Liestal, Szwajcaria
 • Philips, Eindhoven, Holandia

Obecnie jest testowane w firmie Mittal Steel Poland.